Voorwaarden - pipop2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden

Voorwaarden en Condities
Berekeningen zijn gebaseerd op online verkopen via adverteerders 7 dagen in de week, online gaat namelijk altijd door, door promoten van je publicatie middel is dus van zeer groot belang hoeveel verkopen je dagelijks instaat bent te realiseren. Dit model is een heel klein percentage van de wereldmarkt namelijk alleen NL met 10% van het online aanbod in Nederland. Bedenk eens wat landen als Duitsland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italie, Scandinavie en nog veel meer mogelijke potentiele landen zouden kunnen betekenen voor de groei in deze business.

Waar is de PublishPartner voor verantwoordelijk?
 1. Het promoten van publiciteitscampagnes (zoals webpagina, marktplaats, social media, persoonlijk bezoek, of telefonisch contact etc.)
 2. Een database van meer dan 10000 adverteerders met meer dan 500000 aan product aanbod die zorgvuldig bewerken en bestuderen en toepassen.
 3. Het zelfstandig af te dragen bedragen van alle belastingen en overheidsheffingen die Nederlandse of in het opererende land wettelijk zijn gesteld .
 4. Hoe actiever de ondernemer is met het promoten hoe hoger de dagscore zal gaan worden (dus merkbaar in de inkomsten)

Wat biedt PIP de PublishPartner?
 1. Het realiseren van de campagnes en onderhouden, het up to date houden van regels binnen wensen van de adverteerders en PublishPartners.
 2. Het beschikbaar stellen van online en/of adrukbare digitale publiciteits middelen t.b.v. deze campagne
 3. Jaarlijkse publiciteits vergoeding is inclusief Eigen website, hosting en 3 domeinregistraties .com .eu. .nl mits beschikbaar,
 4. 500 gepersonaliseerde visitekaartjes van jou onderneming,
 5. 5000 Flyers A6 gedrukt om te verdelen, (optioneel is bedrukte pennen, aanstekers en andere promotie artikelen tegen inkoopsprijzen)
 6. Uiteraard in hoeverre wenselijk en mogelijk, Sales en Bedrijfs-Advisering met 30  jaar sales en media ervaring.
 7. VerkoopTraingen en Coaching op elk gewenst niveau
 8. Uiteraard betalen wij aantrekkelijke vergoedingen m.b.t. behaalde sales

Wat is de minimale investering?
Elke onderneming zal kosten maken in het begin om inkomsten te realiseren. Wij zijn van mening dat deze kosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden, om zo snel mogelijk winstgevende situaties te boeken.
Samen begrijpen we ook dat elke opstart geld kost en betaald dient te worden, we hebben deze opstartkosten geraamd op 750 euro die in verekend zal worden met de jaarlijkse publiciteitskosten in het eerste jaar. Bedragen zijn exclusief de wettelijke BTW in elk uitvoerend land.

Inhoudelijk * 750 bij aanvang * eerste jaar kosten (na eerste kwartaal) € 1.150,00 euro Totaal € 1.900,00 euro per jaar.

5% korting op 2 jarige overeenkomsten op de publiciteitskosten van € 1900 per jaar, € 190 voordeel over 2 jaar, € 95 voordel per jaar.
10% korting op 3 jarige overeenkomsten op de publiciteitskosten van € 1900 per jaar, € 570 voordeel over 3 jaar € 190 voordeel per jaar.
20% korting op 5 jarige overeenkomsten op de publiciteitskosten van € 1900 per jaar, € 1900 voordeel over 5 jaar € 380 voordeel per jaar.
* Dit bedrag wordt na ondertekening van de overeenkomst van PublishPartner Program PIP, automatisch binnen 7 dagen van uw bankrekening afgeschreven. ** Alle bedragen genoemd op alle pagina's zijn exclusief de wettelijke BTW.

Overeenkomst
Bij ondertekenen verklaart de PubliciteitsPartner van PIP geen arbeidsverhouding te hebben in loondienst met PIP of andere verhoudingen die tot de verbeelding kunnen wekken in die richting. Tevens verklaart de PubliciteitsPartner verantwoordelijk te zijn voor af te dragen belastingen en/of omzetbelasting.
De overeenkomst na gelang de duur is aangegaan wordt op einddatum zonder schriftelijke opzegging automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzegtermijn
Opzegtermijn is inachtneming van 3 maand voor einde datum van de overeenkomst. Na ondertekening's datum is de overeenkomst direct van kracht zonder opzegtermijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met PIP.
Voor ondertekeningen gelden fysieke ondertekeningen en email bevestigingen en op online bestellingen via IP adressen.

Betalingen en Betalingsachterstanden
Alle achterstand's bedragen die langer dan 30 dagen op staan worden verrekend met uit betalende vergoedingen.
Bij elke geen gelukte automatische incasso zonder aantoonbare geldige reden, worden 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Aanmaningen worden ook berekend met administratie kosten van 7,50 euro. Na 45 dagen betalingsachterstand wordt de vordering uit handen gegeven en de te nog te ontvangen inkomsten ter borg gesteld.
Het PublishPartner programma kan worden geblokkeerd en kan pas weer geactiveerd worden na alle betalingen zijn voldaan, inclusief ontstane extra kosten t.b.v. de betalingsachterstand. Kosten voor heractiveren is 350 euro.
500x500
Mailing JSJB 500x500 Coupon
Leadcampagne mei 2016 500x500
Algemeen 300 x 600
Partner in Publish is een onderdeel en initiatief van Wijma Sales & Media
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu